שלום חברים ולקוחות יקרים!

בגליון הזה אבקש לעמוד יחד איתכם ואיתכן על חשיבות התוכן שמאחורי המילים.

פעמים רבות מדי נתקלתי באנשים המתרשמים ממילות קסם, יש מלים המהלכות קסם על הצבור. כאלו הם התארים השונים דוקטור, פרופסור, עורך דין.

איני קורא חלילה לזלזל בבעלי תארים שונים, הפייסבוק דירדר אותנו למצב שחכמים וטובים מזולזלים בידי טפשים וחסרי נסיון או ידע בתחום מסויים ,אבל המקלדת הרי סובלת הכל.

אין כוונתי להצטרף לאלו בחגיגת הזלזול והדה לגיטימציה, אלא כוונתי היא להזמין אתכם להתייחס בזהירות. לא לקחת כמובן מאליו שפרופסור אומר רק דברים בדוקים ונכונים והקורונה לימדה אותנו איך יכולים פרופסורים לרפואה לטעון דברים הפוכים ולהגיע למסקנות שונות לחלוטין באותה סיטואציה.

בעלי המקצוע היו רק דוגמא ויש דוגמאות רבות אחרות. נתקלתי בקבלנים במציגים עצמם כ"קבוצת…", השם קבוצה משדר עוצמה. זו לא רק חברה אחת אלא קבוצה! WOW. בדיוק מה שעשה פעם התואר חברה בע"מ. היה ברור לכולם שחברה היא דבר חזק ויציב ועוצמתי זה לא האדם הבודד.

הקבוצות נולדו לאחר שיותר מדי חברות פשטו את הרגל והתואר חברה קצת הזדהם. לא עולה כסף להיקרא קבוצה וגם אין צורך ברשיון. אני יכול להקים מחר חברה ולהשתמש בשם קבוצת נוימן לצורכי שיווק. לאדם התמים שייכנס למשרדי השם ישדר כנראה עוצמה ואם יתלוו לזה משרדים מפוארים ששכרתי בשארית כספי במקום מרכזי ונחשב, יסבור האדם התמים כי עניין לו עם אימפריה עוצמתית.

גם אלו אינם נושא מאמרי זה, אני רוצה להתמקד באחד הביטויים המופיע בשדה צנוע יותר בחיינו, אבל חשוב מאוד לציבורים הולכים וגדלים של ישראלים: חוזי השכירות.
המילה שברצוני להתמקד בה הפעם היא המילה הזרה "אופציה".
כוונתי לאופציה הנזכרת בחוזי שכירות רבים.
קיבלתי לאחרונה לעיון חוזה שכירות של סטודנטית צעירה עולה חדשה. בחוזה היה סעיף אופציה לשנה נוספת, לכאורה מובטחת לה עוד שנה של שכירות ושקט לצידה.
אבל משהתבוננתי היטב הבנתי שאין פה שום אופציה. למה? כי נכתב בסעיף אחר שתנאי השכירות בתקופת האופציה ייקבעו במשא ומתן.
בקיצור כל מה שנשאר לאותה סטודנטית הייתה המילה אופציה כשהיא ריקה מתוכן.
פעם היו קוראים לזה עבודה בעיניים.

בואו נעשה סדר במונח הזה אופציה.

מה זו אופציה בחוזה שכירות?
אופציה היא התחייבות מצד בעל הדירה להמשיך להשכיר את הדירה באותם תנאים או עם העלאה מסויימת ידועה ומוסכמת לתקופה נוספת.
האופציה נועדה להגן על השוכר, זו פריוילגיה שלו ונותנת לו ביטחון שיוכל להמשיך לשכור את הנכס אם יחפוץ בכך. המפתח אצלו ואצלו בלבד הוא המחליט, ירצה יודיע בזמן שנקבע והמשכיר יהיה חייב להשכיר לו.

יהיה חייב? הצחקתם את הישראלי התחמן המצוי ואצלי לפחות הלא רצוי.
לאחרונה ניתן פסק דין בתביעה שהגיש שוכר נגד חברה שהשכירה לו נכס, בחוזה השכירות היה סעיף אופציה… אבל היה גם סעיף אחר, לחלוטין לא תמים, שקבע שהמשכיר יכול לבטל את החוזה מכל סיבה שהיא בהודעה מראש של 60 יום.

השוכר רצה לשכור לשנה נוספת. מה עשה המשכיר? הודיע לו על סיום השכירות בהתאם לסעיף כך וכך לחוזה. למה ? ככה!
עוד מקרה של אופציה ריקה מתוכן.
אלא מאי? נפלו על השוכר הלא נכון, מדובר היה במקרה זה בשוכר עסקי, השוכר העקשן הזה הגיש תביעה לאכיפת סעיף האופציה ולביטול הסעיף האמור. והסתבר שיש שופטים בישראל !

בית המשפט מתח ביקורת חריפה על החברה המשכירה וקבע כי הכנסת סעיף כזה לחוזה לוקה בחוסר תום לב וכי היה על המשכירה להדגיש בפני השוכר כי במקרה שיופעל סעיף זה לא תהיה לו אופציה.

בית המשפט גם מאוד לא אהב את העובדה שהסעיף הכה חשוב הזה לא הוגדר כסעיף שהפרתו תהווה הפרה יסודית, הוא הוסתר תחת הכותרת הפרות וסעדים ונאמר לשוכר שיופעל רק במקרה של הפרת החוזה או אי תשלום במועד. בית המשפט קבע כי סעיף כה מהותי העלול להביא את השכירות לסיומה יש למקם במקום בולט ולהדגישו, מה שלא נעשה במקרה זה.
וכמובן שבית המשפט קינח בהטלת הוצאות על המשכיר. (20,000 ש"ח).

בכדי לא להיקלע למצב כזה צריך להתייחס ברצינות לחוזים ולקרוא היטב כל סעיף, ואם אינכם מצטיינים בזאת יש עורכי דין שישמחו לעזור.

ואל תתרשמו ממלים יפות. במדינה בה תואר ראש הממשלה החליפי הנוצץ והיוקרתי גם הוא התברר כריק מתוכן, חשוב לבדוק היטב את התוכן.

ואל תשכחו את ההבדל בין חכם ונבון: חכם לא נכנס למקום שרק פיקח יכול לצאת ממנו!

    שם *

    דואר אלקטרוני

    טלפון

    ההודעה