עלוני משרד חיים נוימן – גליון מס' 4  פברואר 2020

חוזה לטובת צד שלישי

ביום תחילת כתיבת עלון זה פרסמו הנשיא טראמפ ורוה"מ נתניהו את "תוכנית המאה", הפרסום נעשה במעמד שני צדדים ובהעדר אחד משני המחותנים הראשיים.

כדרכי לא אכנס למלכודת של דיון פוליטי לגופה של התכנית. את זה אשאיר לכולכם ואני בטוח שתישמענה דעות רבות שונות ומגוונות בעד ונגד.

הדיונים על הנושא הציפו אצלי את הנושא של חוזה בהעדר צד המושפע ממנו.

האם יכול להיות חוזה בקשר למישהו ללא חתימתו של אותו מישהו ?

התשובה היא : יכול גם יכול.

קיים, בעולם דיני החוזים, סוג של חוזה המכונה : חוזה לטובת צד שלישי.

מהו חוזה לטובת צד שלישי? שני צדדים יכולים לקבוע בהסכם ביניהם כי אחד מהם יהיה מחוייב לקיים חיוב כלשהו כלפי צד ג'. 

השורש מצוי במשפט העברי בתלמוד במסכת כתובות : "זכין לאדם שלא בפניו"

אם נראה לכם שהפעם בחרתי בנושא ערטילאי שאין בינו וביניכם כלום,  שאין סיכוי שאי פעם תעשו, תרשו לי להרגיע אתכם: " לא רק שתעשו ,כבר עשיתם!"

דוגמאות לחוזים כאלו :

 1. חוזה עם קרן פנסיה הנו חוזה שנעשה לטובת צד ג' –המוטבים.
 2. חוזי ביטוח לטובת צדדי ג' (ביטוחי רכבים, דירות, אחריות מקצועית, חבות מעבידים ועוד
 3. חוזי שכירות כאשר החוזה נעשה עם אחד (למשל ההורים) והמתגורר בנכס הוא אחר (הילדים) וכמובן שיכולים להיות מקרים הפוכים של ילדים השוכרים נכס עבור הוריהם המבוגרים.
 4. הסכמי גירושין היוצרים הסדרים לטובת הילדים כמו העברת נכסים על שם הילדים.

אז כפי שנוכחתם מהדוגמיות שהבאתי כאן , כולנו עשינו עושים ונעשה הסכמים מהסוג של "הסכם לטובת צד שלישי".

מה המיוחד בחוזים אלו ?

ייחודם בזה שהם נעשים בין שני צדדים וקובעים חיובים לטובת צד שלישי.

הצד השלישי יכול להיות מישהו ידוע ויכול להיות אלמוני שזהותו תתברר בעתיד

אבל האם הצד השלישי חייב לקבל זאת ?

התשובה היא כמובן : "לא!"

לכל אחד ואחד מאיתנו הזכות המלאה להגיד לא, גם למעטפות מלאות בדולרים.

חוק החוזים קובע כי המוטב יכול לבטל את הזכות זמן סביר לאחר שנודע לו עליה. אז לאלו מביניכם ששומעים על חוזה לטובתם ואינם מעוניינים בבחינת "לא מדובשו ולא מעוקצו" עליכם להודיע תוך זמן סביר על התנגדותכם זו.

זכותו של המוטב לדרוש קיום החיוב.

החוק קובע כי מוטב כזה שלטובתו הוסכם בין שני צדדים אחרים על חיוב כלשהו כלפיו, יכול אותו מוטב לדרוש קיום החיוב ,למרות שאינו צד לאותו חוזה.

הזכות הזו עומדת לו כל עוד לא הודיע לאחד מהצדדים לחוזה כי הנו מוותר על קיום החיוב לטובתו תוך זמן סביר לאחר שנודע לו עליה.

האם רשאים הצדדים לחוזה להתחרט ?

כן, הם יכולים לשנות תנאי החוזה – שימו לב הדגש הוא על המילה הם, שני הצדדים.

תנאי בסיסי לכך שצדדים יוכלו לבטל חוזה לטובת צד שלישי בהסכמה הוא שהצד השלישי טרם קיבל הודעה על זכותו לפי ההסכם.

כמובן שניתן לבטל חוזים גם חד צדדית,   אבל ביטול חוזה הוא הליך לא פשוט כי הוא מחייב שתהיה עילה לביטול החוזה כמו טעות או הטעייה או כפיה או עושק.

ביטול כאשר – חיוב המותנה במוות

בחיוב מסוג ביטוח חיים או קרן פנסיה רשאי המבוטח לשנות את זהות המוטב בהודעה  לצד השני גם אחרי שהמוטב קיבל הודעה.

לכן כל מי שהוא מוטב לפי ביטוח חיים או קרן פנסיה או תגמולים ודומיהם, לא יכול לישון או לנוח על זרי הדפנה ולהתחיל חלילה לזלזל במייטיבו,  כי הוא עלול לגלות ביום פקודה שהוא כבר אינו מוטב, ואם הטוב שבהתנהגות טובה כשלעצמה אינו סיבה  מספיקה  , הנה לכם עוד סיבה להיות טובים ונחמדים כלפי מי שהודיעו לכם על היותכם מוטבים.

"את הכסף סופרים במדרגות"

לכאורה , האמור בעלון עד כה, מצדיק ציפיה של מוטבים למיניהם לקיום החיוב כלפיהם. במקרי חברות הביטוח הצפי הוא לגשם של כסף שיומטר עליהם.

אבל כידוע "לא אלמן ישראל" וגם חברות הביטוח לא.

מי שנתקל בחברות הביטוח מכיר את האימרה לגביהן : "מפזרות מטריות בחינם ואוספות אותן ברגע שמתחיל הגשם הראשון" , כך שבמקרים רבים הגשם הניתך על אותו מוטב עלול להיות גשם קר ולא הגשם הכספי לו ציפה.

חברות הביטוח מנצלות לא אחת את הזכות שנתן החוק לצד כלפיו נעשה החיוב לטעון כלפי הנושים את אותן טענות שהיו לו כלפי בעל חוזהו.

כך למשל נודע לי לאחרונה על יורשי אשה שנפטרה בנסיבות טרגיות שבקשו לממש ביטוח החיים שלה גילו להפתעתם כי הביטוח דוחה דרישתם מכיוון שהמנוחה הצהירה כי הינה בריאה ולא גילתה על ניתוח שעברה שיצר אצלה תוצאות לוואי של נפילות, שאחת מהן הביאה לטענת הביטוח לנפילתה ולמותה.

לסיכום- זכרו שעל חוזה לטובת צד ג'  חלים מספר כללים המיוחדים לו בנוסף להיותו חוזה הכפוף לחוק החוזים.

לפני שעושים חוזה לטובת צד שלישי תחשבו טוב ותהיו מודעים לזה שאותו צד שלישי אמנם לא חתם על החוזה אבל הוא יכול מחר לדרוש אכיפתו.

ותזכרו שברגע שנודע לצד השלישי על החוזה ביטול הוא כבר לא עניין פשוט.

  שם *

  דואר אלקטרוני

  טלפון

  ההודעה