בעלון הפעם שני נושאים: עשיית עושר ולא במשפט, ומלכודת קנסות שהמדינה טומנת למקבלי פיצויים על הפקעה/רוכשי חניה.

עשיית עושר ולא במשפט – מוגדרת בחוק כ"קבלת נכס, שירות או טובת הנאה אחרת, שלא על פי זכות שבדין".

לדוגמה: נניח שגילינו בחשבוננו סכום כסף גדול שמישהו התכוון להעביר למישהו ובטעות העביר אלינו. מניח שמאוד מפתה לומר זב"שו (זו בעיה שלו). שילמד לבדוק טוב לפני שמעביר.

למרבה הצער, גם אם מדובר בסכום יפה מאוד שהיה מסדר לכם קצת את החיים, לאחר ההתענגות הרגעית על העושר שנפל מן השמיים – תצטרכו להחזיר את הכסף, אבל מה אם הגיע לביתכם זוג כרטיסים לגמר היורו ונסעתם ונהניתם וכשחזרתם התברר כי הכרטיס לא יועד לכם אלא לאחר בעל אותו שם. האם אתם פטורים מהשבה כי היא כבר לא ניתנת להיעשות?
אין ארוחות חינם וגם לא גמרים, את הכרטיסים כבר אינכם יכולים להשיב, אבל את שוויים אתם יכולים וצריכים להשיב.

חובת ההשבה אינה חובה אבסולטית. בית המשפט יכול במקרים מסויימים להורות שלא להשיב אם ההשבה אינה צודקת או שלא נגרם חסרון כיס לאחר. כך למשל משכיר נכס שהשוכר השתמש כחניה בשטח סמוך, שלא הושכר לו ובתכתובת ביניהם לאחר שנודע לו על השימוש, הבעלים לא מחה על השימוש, ואישר הארכת השכירות לתקופה נוספת, בית המשפט ראה בזה ויתור של המשכיר על זכויותיו להשבת דמי שכירות ראויים על החניה.

ומה אם נגרמו ל"זוכה" הוצאות? מובן שאם לזוכה נגרמו הוצאות ניתן לנכות אותן מן ההחזר שעליו להחזיר. כך שוכר שנקבע כי צריך לשלם על שימוש בשטח שלא הושכר לו כחניה, ביקש וקיבל קיזוז עלויות הכשרת השטח והפיכתו ממשטח חול לחניית אספלט.

ומה אם המדינה או מי מזרועותיה גובה גבייה יתירה או שגויה ?

גם המדינה עשויה לעשות עושר ולא במשפט כך אירע כאשר התברר כי הרשויות גבו כספים מקבלנים ומשהתגלתה טעות בתב"ע והתברר כי היזמים שלמו כספים על זכויות שלא היו בקרקע המדינה באופן מפתיע או שלא, התנגדה להשיב להם את הכספים.

תביעתם נגד המדינה התקבלה, מכיוון שבחוק סעיף מיוחד הקובע תחולתו גם על המדינה.

המסקנה היא: הגיע אלינו משהו לא שלנו – מן היושר להשיבו, מישהו קיבל מכם בטעות מהשהו שלא מגיע לו – אל תוותרו ועמדו על השבת מה שניתן שלא כדין.

הפקעות ופיצוייים על הפקעות

דומה שעיריית תל אביב ראויה היום להיקרא תל חרבות על שום השמות שעושים ברחובותיה ובחיי תושביה(ועציה) עיריית תל אביב וחברת נתע, ואני יודע שסובלות גם ערים שכנות. הגיעו לשולחני 2 מקרים שמהם למדתי שנושא ההפקעות טעון הבהרה חשובה לצבור.

בכל גוש דן נעשות הפקעות של שטחים מחצרות הבתים לטובת נתיבי התעבורה הציבוריים. יש הסדר לפיו חברת נתע אומדת את שווי הקרקע המופקעת ומשלמת פיצויים לבעלים. ניתן ורצוי לבדוק באמצעות שמאי האם הפיצוי הולם ואני מציע לשכניםלהתארגן ולשכור שירותי שמאי שיבדוק האם הפיצוי נכון , אפשר להיכנס למשא ומתן על גובה הפיצויים.

מו"מ על הפיצוי אינו נושא מאמר זה, במקרים שטיפלתי אנשים קבלו את הפיצוי וקבלו הודעה מסודרת מה שולם להם ומה הופחת מזה כמקדמה לשלטונות המס.
הם סברו שבזה נגמר העניין ושכחו מזה,
חצי שנה אחרי כן מעטפה בדואר. פותחים ו…חושך בעיניים: הם עבריינים !!!. מדינת ישראל מתריעה שהם לא דיווחו כחוק על "עיסקה במקרקעין" ושזו עבירה על החוק ואם לא ידווחו תוך 30 יום הם צפויים לעונשים וסנקציות ושומה לפי מיטב השפיטה… בקיצור מכתב מהסוג המקדם אירועים בריאותיים שלא נאמר בהלת.

מגיעים אליי, מדווחים על "העסקה", תכל'ס בעיני החוק זו עסקה, ושולחים הבהרה שאי הדיווח נבע מאי ידיעה ואין מדובר בעבריינים חלילה אלא באזרחים שומרי חוק שהמדינה נפלה עליהם ולקחה מהם שטחים והם לא העלו על דעתם שזו נחשבת עסקת מכירה.

לא עזר, המדינה רוצה כ 5,000 ש"ח קנסות (250 כל שבועיים). למרות שהסכימה שהמקדמה עלתה על הסכום שהיה עליהן לשלם ומגיע להן החזר (כלומר המדינה גבתה מהם ביתר). קיזזו ההחזר שמגיע להם מהקנס.

אני רואה רשלנות של המדינה. יש חודש לדווח על עסקה, נת"ע דיווחה, למה למה לא יוצא מכתב ביום הפיגור הראשון? (CYBER NATION) ?? אההה… שולמן ישלם!! שכחתי שהאזרח הקטן הוא הכיס העמוק והבטוח, והוא הרי בכיס שלכם, אל תודיעו, תצברו בשקט, בשקט, הכנסות, מקנסות מיותרים שהאדם אפילו לא חולם שרצים עכשיו על שמו. ובכלל למה במקרים כאלו חובת וידוא הדיווח עבור שני הצדדים אינה של המדינה? הרי היא היוזמת ובעלת הידע. הלקוחות הצעירות היו בשמחה חותמות על כל טופס ועונות על כל שאלה בכדי לקבל כספי הפיצויים ולישון בשקט.

כיוון שהחפירות וההפקעות לא הולכות לשום מקום אלא עוברות ברחובות העיר מבית לבית מבקש שתפיצו ואולי נציל כמה אנשים תמימים מהמלכודת הזאת. 

וממש במקריות, או שלא, מגיעים אליי בימים האחרונים זוג שקנו חניה, בפרויקט פינוי בינוי. אחרי שקיבלו הדירה והחניה הצמודה לה, הבינו שצריכים עוד חניה ושדרגו לחניה כפולה, הוסיפו סכום כסף והלכו לדרכם, אחרי כחצי שנה המדינה מבשרת להם שהיא יודעת על העסקה (הקבלן דיווח). רכישת או מכירת חניה היא עסקה ב"זכות במקרקעין" אין פטורים ואין הנחות ממס שבח. וכמובן גם מהם ידרשו כמה אלפי שקלים קנסות. למה לא מחייבים את הקבלן לדווח בשם שני הצדדים? ולמה המדינה מקבלת דיווח על עסקה שותקת וצוברת קנסות? באיזו מדינה אנחנו חיים? תחליטו אתם – בקיצור הפיצו והזהירו והיזהרו.

נאמנים עליי דברי התנא בפרקי אבות פרק ב משנה ג:

" הֱווּ זְהִירִין בָּרָּשׁוּת, שֶׁׁאֵין מְקָּרְבִין לוֹ לָּאָּדָּם אֶׁלָּא לְצֹרֶׁךְ עַצְמָּן;

נִרְאִין כְאוֹהֲבִין בִשְׁעַת הֲנָּאָּתָּן, וְאֵין עוֹמְדִין לוֹ לָּאָּדָּם בִשְׁעַת דָּחֳקוֹ "

    שם *

    דואר אלקטרוני

    טלפון

    ההודעה