admin

ראשית נבהיר מהו אפוטרופוס ?
מקור המילה במילה היוונית אפיטרופוס שפירושו היה ממונה. המובן השגור הוא אחראי על…, אפוטרופוס הוא אדם המתמנה לטפל בענייניו של אדם שאינו מסוגל לעשות זאת בעצמו.

מה החוק הרלוונטי?
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות הוא החוק בו מוסדר נושא חשוב ורגיש זה.

למי ממנים אפוטרופסים בישראל ?

 • לקטינים שהוריהם אינם בחיים או להורים שאינם מתפקדים כראוי – כגון מכורים לסמים,נ פגעי תאונות או מחלות.
 • עד גיל 18 ההורים הם האפוטרופסים ("אפוטרופסים טבעיים") ואינם צרכים מינוי מבית משפט, הטבע מינה אותם.
 • מי שהוכרז על ידי בית משפט פסול דין (אינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מסיבה נפשית או ליקוי שכלי). בכלל אלו נמצאת הדמנציה, כלומר ירידה בתפקודו של אדם מבחינת התמצאות בזמן ובמרחב ,אובדן זכרון משמעותי, ו/או שינויים באישיות.
  כמו כן אנשים שעברו אירוע מוחי או כאלו הסובלים ממחלת סרטן בראש או כאלו שנפגעו פגיעת ראש קשה מנפילה או תאונה ,כאשר אירועים אלו פוגעים ביכולותיהם לתפקד.
 • אדם שבאופן זמני או קבוע אינו מסוגל לדאוג לענייניו.
 • אדם שלא ניתן לזהותו – אלמוני המתגלה מוטל ברחוב ואין לו דורש, אדם שאינו מתקשר מסיבה כלשהי.
 • עובר. מדובר בעובר משלב מסויים בהריון, רגע קריטי בו ממנו והלאה הוא נחשב בעל זכויות, הגם שטרם נולד.

מי יכול לבקש מינוי אפוטרופוס?

 • האדם עצמו, יכול להיות המבקש בבקשה למינוי אפוטרופוס. כמובן הדברים אמורים כאשר האדם יכול להביע את דעתו והוא צלול ומבין את משמעות בקשתו.
 • בני המשפחה הקרובים הנוכחים במצב המצריך מינוי כאמור.
 • עובדים סוציאליים הנתקלים במסגרת תפקידם באדם במצב המצריך מינוי אפוטרופוס.

מי מתמנה כאפוטרופוס?

 • בדרך כלל אלו בני משפחה קרובים, אבל לא תמיד. בית המשפט יכול לא למנות קרובי משפחה מטעמים שונים ולהעדיף מינוי אדם אחר.
 • ישנן גם חברות שעיסוקן הוא ניהול אפוטרופסויות.
 • גם עורכי דין מהאפוטרופוס הכללי מתמנים לפעמים כאפוטרופסים של החסויים.
 • לפעמים כאשר בני משפחה מתקוטטים ביניהם מחליט בית המשפט שהטוב ביותר הוא מינוי אדם אחר נייטרלי.

איך מבקשים מינוי אפוטרופוס?
ראשית נבחין בין שני סוגי בקשות:

 • בקשה למינוי קבוע – זו דרך המלך אורכת זמן כי שלטונות הרווחה מתבקשים להגיש תסקיר והתהליך אורך מספר חודשים.
 • בקשה למינוי זמני – בקשה המוגשת במקרה שנדרש מינוי מהיר, בגלל שהצורך באפוטרופוס נוצר באופן בלתי צפוי, הליך זה אורך עד חודש.

מינוי קבוע
איפה מגישים ?
בבית המשפט לענייני משפחה באזור בו מתגורר האדם לגביו מוגש הבקשה או מקום בו נפתח תיק פיקוח לגביו אצל האפוטרופוס הכללי.

מה מגישים?

 • בקשה ותצהיר חתום בידי המבקש המאמת את תוכן הבקשה.
 • תעודת רופא – על מצב החסוי ועל אי יכולתו לנהל את ענייניו או עניינים מסויימים.
 • כתבי הסכמה של בני משפחה מדרגה ראשונה.
 • אישור על תשלום אגרה.
 • מסמכים נוספים לפי הצורך.

תסקיר
שיקול דעת היועץ המשפטי של משרד הרווחה

מינוי זמני
בעיקרון יש לצרף לבקשה את כל המסמכים שבמינוי קבוע.

ההבדלים מבקשת מינוי קבוע הם:

 • רצוי להגיש פיזית בבית המשפט ולקחת למסירה אישית ליועץ המשפטי של משרד הרווחה הקרוב לבית המשפט המדובר.
 • יש להגיש דו"ח עובדת סוציאלית יחד עם הבקשה.
 • הבקשה צריכה לפרט את הצורך והדחיפות המינוי ויש לצרף אליה מסמכים להוכחה.

אם רוצים גם מינוי זמני וגם מינוי קבוע יש להגיש שתי בקשות נפרדות. האחת תטופל בטווח הקצר והשניה בטווח הארוך.

רקע

יפוי כוח מתמשך נוצר מתוך תפיסה חברתית חדשה ברחבי העולם המערבי השמה דגש על זכותו של כל אדם לחיות חייו כרצונו ולפי בחירותיו, לרבות במצב בו אינו יכול להביע רצונו או בחירתו.

מה זה יפוי כוח מתמשך ?

יפוי כוח מיופה הכוח לפעול בשם האדם הממנה, כאשר האדם הממונה מוגדר כמי שאינו יכול לטפל בענייניו.

במה מטפל מיופה הכוח?

חלוקה לשלושה תחומים:

רכושי – כל ההחלטות והפעולות ביחס לרכושו של אדם.
אישי – עניינים הנוגעים לרווחתו האישית של אדם, לצרכיו היום-יומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, או לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים, ולמעט עניין הנוגע לרכושו.
רפואי – כל העניינים הרפואיים למעט הנחיות לפי חוק החולה הנוטה למות.

ניתן למנות מיופה כוח נפרד לכל תחום.

ניתן למנות מספר מיופי כוח שיפעלו במקביל

ניתן לקבוע מיופה כוח שיבוא במקום מיופה הכוח

למי זה טוב ?

בעיקרון לכל אדם, מכיוון שאיננו יודעים מה ילד יום. כל אחד ואחד מאיתנו עלול להיקלע ללא אזהרה מוקדמת למצב בו השליטה והיכולת לנהל את ענייניו תינטל ממנו.

דוגמאות מפורסמות לא חסרות:

 אריאל שרון ראש ממשלת ישראל (אירוע מוחי)

אלוף העולם, נהג המרוצים שומכר(תאונת סקי)

כריסטופר ריב – סופרמן  (נפילה מסוס)

מני לוי כדורגלן מכבי ת"א (התמוטטות באמצע משחק)

כולם עברו משליטה מלאה בחייהם לחוסר אונים במפתיע וכהרף עין.

כמובן, שאני מאחל לכל הקורא/ת בריאות מלאה וטובה, אבל להבטיח איני יכול ואף אחד לא יכול.

ישנם ציבורים מסויימים שלהם יפוי כוח מתמשך הוא חשוב עוד יותר:

 • מי שאינם רוצים בשום פנים ואופן מישהו מסויים מקרוביהם או שיש אחד או כמה שרק עליהם הם סומכים.  
 • אנשים העוסקים במקצועות הכרוכים בסיכון מוגבר: שוטרים, אנשי צבא, עוסקים בספורט אתגרי לסוגיו, מקצועות הבניה, אנשים העולים בתדירות גבוהה על הכבישים. ועוד ועוד מקצועות.
 • אנשים שרכושם מצריך מיומנויות מסויימות שיש לקרובים מסויימים – למשל עסק.
 • בני זוג שנישואיהם על שרטון ואין להם אמון זה בזו.
 • אנשים שנכנסו למצב רפואי הצפוי להידרדר.
 • אנשים בגיל מתקדם.

מה החלופות ?

 1. מינוי אפוטרופוס על ידי בית המשפט למשפחה
 2. השארת הוראות, הקרויות הוראות מקדימות לאפטרופוס העתידי, אם ימונה, כיצד לנהוג.
 3. תומך בקבלת החלטות – מינוי אדם שתהיה לו סמכות לקבל מידע עבור האדם, פתרון מיועד למי שצלולים בדעתם אבל יכולת הניידות הפיזית שלהם או התיקשור שלהם פגועה. והם צריכים מישהו שיעזור להם באיסוף וריכוז המידע אבל את ההחלטות הם מקבלים.

יתרונות יפוי הכוח המתמשך

 • אין צורך בפניה לבית המשפט למינוי אפוטרופוס
 • אין צורך במעורבות האפוטרופוס הכללי –אין חובת דיווח
 • אין צורך בריצה מבוהלת לאפוטרופוס בשעת לחץ וחירום בדקה ה – 90.
 • האדם קובע מראש את זהות מי שינהל את ענייניו בעת שלא יוכל לקבל החלטות
 • האדם יכול לתת הנחיות למיופה הכוח איך לנהוג בעתיד.

 סוגי יפוי הכוח המתמשך:

 • כללי – לכלל העניינים שיצוצו בעתיד לבוא
 • מיוחד – למקרה מסויים – למשל ניתוח מתוכנן ותקופת נבצרות כתוצאה ממנו או לתחום מסויים

מגבלות על פעולות מיופה הכוח, שאינן ניתנות לשינוי:

מגבלות על מיופה הכוח – המרת דת, בחירות, צוואה ,קביעת מוטבים בקרנות כספיות, הוראות לפי חוק החולה הנוטה למות, פעולה משפטית עם בן משפחתו, אלא אם הוא מיופה כוח מתמשך גם של אותו בן משפחה.

 

מגבלות שניתן לשנות על ידי מתן הוראות מיוחדות ביפוי הכוח המתמשך: – כלומר, אם רוצים להתגבר על המיגבלה צריך להוסיף ולציין עניינים אלו  ביפוי הכוח במפורש.

מגבלות כספיות :

– מתן מתנות, הלוואות או תרומות  רק למי שצויין במפורש ביפוי הכוח  עד 100,000 במצטבר לאדם.

פעולה משפטית אחרת  או פעולות הכרוכות זו בזו אבל הן עיסקה אחת שעולות על 100,000 ואינן עולות על 500,000 ש"ח.

פעולות במוצר פנסיוני:

 למעט:

בקשה לקצבה בהגעה לפרישה לפי ס'3 לחוק גיל הפרישה הפנסיוני

משיכת כספים מקרן השתלמות שאינה בניגוד לסעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים(קופת פנסיה).

משיכת כספים מקופת גמל לתגמולים

בריאות הנפש :

מתן הסכמה לבדיקה או טיפול פסיכיאטריים או אישפוז או שחרור מאשפוז.

ניתן להנחות מראש שהממנה מסכים שגם אם יתנגד לבדיקה או אשפוז או שחרור פסיכיאטריים הדבר יבוצע בניגוד לדעתו – זה מחייב אישור פסיכיאטר שהסביר לממנה את המשמעויות של זה והממנה לאחר קבלת ההסבר, חתם על הנחייה כאמור.

מגבלה שכדי להתגבר עליה יש  צורך באישור בית המשפט מראש:

(1) העברה, שעבוד, חלוקה או חיסול של יחידה משקית בחקלאות, בתעשייה, במלאכה או במסחר, או של דירה;

(2)   עסקה במקרקעין, למעט השכרה של נכס לתקופה שאינה עולה על חמש שנים שהוראות חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972, לא חלות עליה;

(3)   המחאה או שעבוד של זכות לקבלת זכות במקרקעין;

(4)   השכרה שחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972, חל עליה;

(5)   הסתלקות מחלק או ממנה בעיזבון או העברה או שעבוד של חלק או מנה בעיזבון;

(6)   מתן תרומה בסכום העולה על הסכום שנקבע בייפוי הכוח או בסכום העולה במצטבר על 100,000 שקלים חדשים, לפי הנמוך, והכול ובלבד שניתנה לכך הסמכה מפורשת של הממנה;

(7) מתן מתנה שאינה נהוגה בנסיבות העניין; ואם ניתנה הסמכה מפורשת – מתנה כאמור בסכום העולה על הסכום שנקבע בייפוי הכוח או בסכום העולה במצטבר על 100,000 שקלים חדשים, לפי הנמוך;

(8)   פעולה משפטית אחרת, ובכלל זה כמה פעולות הקשורות בעסקה אחת, ששוויין עולה על 500,000 שקלים חדשים, או על 100,000 שקלים חדשים – אם לא ניתנה הסמכה מפורשת כאמור בסעיף קטן (ג);

(9)   משיכת כספים מקופת גמל בניגוד להוראות לפי סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, כמשמעותם בסעיף 87(א)(2) לפקודת מס הכנסה, העברתם לאחר, שעבודם או עיקולם לפי סעיף 25 לחוק האמור;

(10)  מתן ערבות או מתן הלוואה; ואם ניתנה הסמכה מפורשת למתן הלוואה – בסכום העולה על הסכום שנקבע בייפוי הכוח או בסכום העולה על 100,000 שקלים חדשים, לפי הנמוך;

(11)  התחייבות לביצוע פעולה מהפעולות המנויות בפסקאות (1) עד (10).

מי יכול למנות מיופה כוח

 • 18+
 • תושב ישראל
 • מבין מהו יפוי כוח מתמשך, מטרותיו ותוצאותיו.

מי יכול להיות מיופה כוח ומי לא יכול ?

יכול:

 • גיל 18+
 • אדם, להבדיל מתאגיד

לא יכול:

 • מי שנתמנה לו אפוטרופוס או מיופה כוח מכוח יפוי כוח מתמשך
 • מטפל בתשלום של הממנה
 • ספק מגורים בתשלום לממנה (בית אבות וכו')
 • עו"ד בפניו נערך יפוי הכוח
 • ברכוש – לא יכול להיות פושט רגל או מי שמצוי במצב שהוא לקוח מוגבל
 • מי שכבר נתמנה מיופה כוח של שלושה אנשים, אלא אם הוא קרוב של הממנה.

שיקולים בבחירת מיופה הכוח :

 • בלי "לא נעים לי", העניין רציני וחשוב.
 • אדם המכיר את הממנה
 • שיש עמו תקשורת טובה
 • אחראי
 • זמינות ונגישות שלו – מי שחי בחו"ל יתקשה למלא תפקיד, כך גם מי שעבודתו אינה גמישה

אפשרויות לגבי מיופי הכוח

 • ניתן למנות מספר מיופי כוח לכל הנושאים
 • ניתן למנות מיופה כוח אחד או כמה לנושא אחד ואחר או אחרים (וגם את הראשון יחד עם אחרים) לנושא אחר, לדוג: רכושי, ואחר לרפואי וכל וריאציה
 • ניתן לקבוע מי יהיה המחליף של מיופה כוח במידה והוא לא יוכל למלא תפקידו.

שכר מיופה הכוח ?

ניתן לקבוע למיופה הכוח שכר – אם לא קובעים שכר במפורש, פעולתו ללא שכר ויוכל רק לבקש החזר הוצאות שהוציא במסגרת תפקידו. אפשר לקבוע מנגנון לפיו ייקבע השכר ואפשר לקבוע שהפעולה תהיה בשכר ומי יקבע מהו אוו שכר ואפשר כמובן לקבוע סכום מסויים ומדוייק.

מינוי אדם מיודע

 • אדם מיודע – היכולת למנות ידיד או קרוב משפחה קרוב שידע על הנעשה שעוד אדם יהיה בתמונה וידע לצעוק כאשר מתבקשת הפעלת יפוי הכוח או כאשר פועלים באיזושהי צורה בניגוד להנחיות שביפוי הכוח.
 • מיופה הכוח צריך לדווח למיודע על פעולותיו וניתן לקבוע ביפוי הכוח את צורת היידוע.
 • האדם המיודע לא יהיה קרוב משפחה של מיפה הכוח אלא אם מיופה הכוח הוא קרוב של הממנה.
 • הממנה יכול גם לא למנות אדם מיודע ולהורות כי מיופה הכוח ידווח על פעולותיו לאפוטרופוס הכללי, כפי שמדווח כל אפוטרופוס.

מתי נכנס לתוקף ?

ברירת המחדל קביעת רופא מומחה, שנתמנה לפי תקנות שיותקנו, שיחליט כי האדם אינו מסוגל לנהל את ענייניו.

החלטת הממנה על מועד הכניסה או על זהות, המחליט שהתקיימו התנאים לכניסה לתוקף – נכון ל16/11/19 לא הותקנו תקנות לכן מוצע לקבוע גם הוראה מיוחדת שזה יהיה מומחה לפי החוק או לחלופין: פסיכוגריאטר או רופא המשפחה המכיר את הממנה.

ניתן לקבוע למשל רופא מסויים או גורם אחר

ניתן לקבוע לגבי רכוש כניסה לתוקף במועד מסויים

תום תוקף יפוי הכוח :

 • במות הממנה או מיופה הכוח
 • אם הפסיקו להתקיים התנאים לכשירות
 • אם מיופה הכוח אינו מעוניין להמשיך למלא את התפקיד.
 • אם נקבע ביפוי הכוח תנאי לפקיעתו והתנאי התקיים

הערה חשובה: מיופה כוח לענייני רכוש מוסמך להמשיך בתפקידו עד 90 יום לאחר פטירת המוריש, כך שניהול הנכסים יימשך ברצף וכך גם תשלום חשבונות נכסי הממנה. הוא מוסמך לטפל גם בהוצאות סבירות על קבורה ואבלות .

חשוב לזכור :

יפוי כוח מתמשך – אינו חל על המצבים בהם חל חוק החולה נוטה למות. לפיכך ממונה לעניינים רפואיים אינו יכול לתת הוראות להימנע מטיפולים מאריכי חיים גם במצבים בהם הם בעצם טיפולים מאריכי סבל.

לכן מומלץ למי שמעוניין בכך לפעול באחת משתי הדרכים הנקובות בחוק החולה נוטה :

 • לקבוע בעצמו את המצבים ואת הטיפולים בהם אינו מעוניין – את זה עושים מול רופא משפחה או אחות בקופת החולים (יש רופאים שמסרבים לעשות זאת).
 • למנות מיופה כוח אשר בבוא השעה ישקול ויקבל החלטה בהתאם למצב שיהיה אז – מינוי כזה נעשה אצל עורך דין ובפני שני עדים.

את הטופס שמולא יש לשלוח למשרד הבריאות.

תכל'ס מה צריך לעשות ומה צריך להחליט:

מה הפרטים הנחוצים והחלטות שיש לקבל:

פרטי הממנה:

 1. שם כמופיע בת.ז., מספר זהות, כתובת כמופיעה בת.ז., טלפון סלולרי, כתובת דוא"ל
 2. החלטה באיזה אמצעי רוצה הממנה לקבל הודעות: דואר/דוא"ל/סלולר.
 3. אם הממנה במצב רפואי דמנטי – אישור רופא לגבי כשירותו לעשות יפוי כוח מתמשך.

פרטי מיופי הכוח:

 1. כל הפרטים כמו הממנה.
 2. החלטה ביחס לאמצעי למסירת הודעות.
 3. החלטה האם מיופה כוח לכל שלוש התחומים: רפואי, אישי, רכושי או לחלקם ובכל תחום האם מתמנה לכל העניינים או לעניין מסויים.

הנחיות מיוחדות למיופה הכוח:

 • הנחיה מומלצת – לקבוע סמכות יחד ולחוד במקרה בו מספר מיופים, אחרת הסמכות היא יחד מה שאומר כולם צריכים לחתום על כל מסמך.
 • אם יש מספר זוגי ניתן לקבוע איך מכריעים או קולו של מי יגבר.
 • לקבוע למי יינתנו הלוואות, תרומות ומתנות עד לסך של 100,000 ש"ח.

לדוג: מי שנוהג לתת לילדיו /נכדיו מתנה בהגיעם לגיל מסויים או לרגל אירוע יכול להורות לעשות זאת לגבי אלו שבעתיד יתקיים בהם התנאי הזה, או מימון לימודים באוניברסיטה או כל הוצאה עתידית צפויה וידועה.

 • כך גם מי שתורם למוסד או לאדם כלשהו באופן קבוע ורוצה שזה יימשך.
 • הנחיות לגבי טיפול בקרובי משפחה שהממנה מטפל בהם או בבעלי חיים שברשות הממנה.
 • הנחייה המאפשרת למיופי הכוח להוציא עד 500,000 ש"ח להוצאות משפטיות ללא צורך באישור בית משפט.
 • מינוי אדם מיודע – איש אמון שמעוניינים שיהיה בתמונה וידע מראש על החלטה להפעיל את יפוי הכוח המתמשך ועל פעולות מהותיות של מיופה הכוח
 • החלטה למי תהיה גישה לאתר האפוטרופוס הכללי (לממנה או למיופי הכוח) לשם מעקב אחר התיק והגשת בקשות.
 • בנוסף לפעולות שמחייבות הסמכה מפורשת ע"פ החוק כדאי להסמיך את מיופה הכוח הרכושי מפורשות לבצע גם פעולות נלוות שידרשו לו לשם מילוי תפקידו למשל: חתימה על כתב וויתור וסילוק במסגרת קבלת החזר דמי פיקדון / יתרת פיקדון ששילמת לבית ה"דיור המוגן" לשם ובנוסף לסמכותו לקבל עבורך את הכספים ולהפקידם בחשבונך. 

 הפעולות הנחוצות :

 1. העלאת שאלות המתעוררות בעקבות הסבר זה
 2. יידוע מיופה הכוח על הכוונה למנותו וקבלת הסכמתו
 3. איסוף כל הפרטים המצוינים למעלה וקבלת החלטות בסוגיות שמצריכות החלטה
 4. העברת הפרטים לעורך הדין
 5. קביעת פגישה יחד עם מיופי הכוח לחתימה
 6. חתימה
 7. הפקדת יפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי

לקריאה נוספת >>

 

 

הנושא הראשון בעלון הפעם הנו חוזה למראית עין, בגששית קוראים לזה ישראבלוף. ולטובת מי שלא מכיר את מערכוני שלישיית הגשש החיוור (https://www.youtube.com/watch?v=3982rwG0J2c) חוזה למראית עין הוא חוזה שאינו משקף את העיסקה האמיתית בין הצדדים.  

הימים ימי בחירות ויש לי הרגשה שמראית עין היא בהחלט נושא ראוי לדיון בימים הללו. הרי כולנו שותפים למשחק וכולנו יודעים (כך אני מקווה) שאלו ימי מראית עין, ההסכמים וההסכמות האמיתיים אינם מה שאנחנו שומעים ורואים.

אבל נאמן להבטחתי לא להיכנס למחלוקות פוליטיות בעלונים הללו, לא אכנס לשדה המוקשים הזה.

למה שמישהו יעשה חוזה למראית עין?

כל אחד וסיבותיו :

אחד רוצה להתחמק מנושים.

שני רוצה לשלם פחות מס.

שלישי רוצה לקבל מהבנק למשכנתאות סכום גבוה יותר מזה שאמור לקבל אם ינקוב במחיר העיסקה האמיתי.

איש איש וטעמיו, איש איש וסיבותיו.

מה דינו של חוזה כזה ?

"חוזה שנכרת למראית עין בלבד – בטל; אין בהוראה זו כדי לפגוע בזכות שרכש אדם שלישי בהסתמכו בתום לב על קיום החוזה".

שימו לב שנאמר כאן " בָּטֵל " – כלומר בניגוד להסכם רגיל בו נדרש אקט של ביטול בידי מישהו מהצדדים כדי שההסכם יפסיק להיות תקף, כאן ההסכם הוא מלכתחילה לא תקף.

חוזה כזה הנו פסול – בטל מעיקרו.

זו התוצאה המיידית והאזרחית של העניין.

אבל יש לעניין גם משמעויות נוספות, למשל אם המטרה היא התחמקות מתשלום מס, הרי שמדובר בעבירה פלילית ולצידה קנסות וגם עונשי מאסר.

כך גם "תיחמון" כדי לקבל משכנתא גבוהה יותר עלול להוליד אישום פלילי בעבירה הנקראת "קבלת דבר במירמה".

לכן, השורה הסופית לאנשים המעוניינים לשמור על בריאותם וחייהם הטובים והשלווים – אל תתפתו ואל תסכימו להיות שותפים להסכמים מסוג זה, לא כטובה לחבר או קרוב ולא משום סיבה שהיא.

המחוקק דאג לבל יינזקו חפים מפשע וקבע כי הסכם אין בהוראה על בטלות לפגוע באדם שלישי שהסתמך בתום לב על קיומה של עיסקה.

לדוגמא: בחוזה למראית עין שנחתם כדי להתחמק מנושים ניתנת דירה במתנה לילד והדירה נמכרת לאדם שלישי ורק אחרי כן מתפוצץ עניין החוזה למראית עין. החוק מגן על אותו רוכש ככל והוא תם לב.

נושא שני לעסוק בו בעלון זה  הוא הנושא של הקלטות סתר.

גם הוא בעקבות מה שקורה בפוליטיקה – כולם מקליטים את כולם.

יפים לעניין הזה דברי קהלת: " בְּמַדָּעֲךָ מֶלֶךְ אַל תְּקַלֵּל וּבְחַדְרֵי מִשְׁכָּבְךָ אַל תְּקַלֵּל עָשִׁיר כִּי עוֹף הַשָּׁמַיִם יוֹלִיךְ אֶת הַקּוֹל וּבַעַל הכנפים יַגֵּיד דָּבָר".

היום זה כבר לא עוף השמים אלא פונקציית ההקלטה בסלולרי.

לכן, הנני חוזר ומזהיר תמיד את כולם – קחו בחשבון שאתם מוקלטים והיו זהירים בדבריכם.

הקלטות מקפיצות לי באופן אוטומטי את השם שולה זקן, ובימינו הצטרפו עוד כמה כמו נהגו של יאיר נתניהו, ניר חפץ , מנכ"ל WALLA אילן ישועה. שניהם הקליטו אנשים קרובים אשר ראו בהם "אזור בטוח" ולכן הרשו לעצמם לדבר חופשי.

יש לעניין הזה גם צד מוסרי בו לא נעסוק וגם החוק אינו עוסק בו.

החוק הישראלי מגדיר כהאזנת סתר אסורה – "האזנה ללא הסכמה של אף אחד מבעלי השיחה".

האזנה , כלומר הקלטה של שיחה בה הנך משתתף בעצמך מותרת וחוקית – גם ללא הודעה לצד השני וללא קבלת הסכמתו.

כלומר כל אחד עמו משוחחים עלול או עשוי להקליט את השיחה עמנו.

הבעייתיות במצב הזה היא שכאשר הדברים יופנמו ואני חושב שכל מקרה כזה תורם להפנמתם, אנשים יהפכו ליותר חשדניים ולא ישתפו בדעותיהם האמיתיות אף אחד מסובביהם.

אישית, אני חושב שיש מצד אחד חשיבות גדולה לכך שבני אדם יוכלו להוכיח מה נאמר כאשר צד שני מכחיש או משקר במצח נחושה, ומצד שני צריך לשמור על אזור בטוח ומוגן.

הנני מניח שבעקבות הפגיעות שסופגים פולטיקאים בימים אלו, כבר מתחילות מחשבות בדבר שינוי החוק ומה יהיה ימים יגידו.

ומה שהייתי מייעץ לעצמי ולכולנו לחזור ולשנן את הדברים המופלאים שנכתבו בספר תהילים יד יג- טו:

"מי-האיש, החפץ חיים; אוהב ימים, לראות טוב.
 נצור לשונך מרע; ושפתיך, מדבר מרמה.
 סור מרע, ועשה-טוב; בקש שלום ורודפהו."

ומי ששואל: למה מה יעשו לי ?
תשובת החוק היא עונש מאסר מירבי של 5 שנות מאסר למבצע האזנת סתר ללא היתר.

המשטרה וכוחות הביטחון האחרים אגב, יכולים להאזין אך ורק לאחר קבלת היתר משופט שהשתכנע כי האזנת הסתר מחוייבת.

זכרו: "מָוֶת וְחַיִּים בְּיַד לָשׁוֹן" (משלי יח, כא)
הקפידו לא לדבר על אחרים רעות כאשר אינם נמצאים, טוב לא יוצא מזה, תשאלו את המן הפרסי שאמר על עם ישראל: "יֶשְׁנ֣וֹ עַם־אֶחָ֗ד מְפֻזָּ֤ר וּמְפֹרָד֙ בֵּ֣ין הָֽעַמִּ֔ים בְּכֹ֖ל מְדִינ֣וֹת מַלְכוּתֶ֑ךָ וְדָתֵיהֶ֞ם שֹׁנ֣וֹת מִכׇּל־עָ֗ם וְאֶת־דָּתֵ֤י הַמֶּ֙לֶךְ֙ אֵינָ֣ם עֹשִׂ֔ים", ובגללו ולציון סופו הטרגי (מבחינתו), כולנו נוסיף כמה גרמים מיותרים מאוזני המן שנזלול בחג פורים.

חג שמח.

מיסוי מקרקעין: כך תכנון מוקדם יכול לחסוך לכם כסף

מיסוי מקרקעין: כך תכנון מוקדם יכול לחסוך לכם כסף

מאמר פרי עטי שפורסם במעריב, במדור המשפטי, בשם:
מיסוי מקרקעין: כך תכנון מוקדם יכול לחסוך לכם כסף.
לקריאת המאמר ליחצו על התמונה, או על הקישור:
מיסוי מקרקעין: כך תכנון מוקדם יכול לחסוך לכם כסף

 

 

עשיית צוואה אינה חובה. אם אין לאדם צוואה עזבונו יחולק לפי החוק.

אז למה לעשות צוואה ?

כאשר לא רוצים שהעיזבון יתחלק לפי החוק.

דוגמאות למקרים כאלו :

 1. כאשר רוצים לא להוריש ליורשים לפי החוק. דוג: אשה ערירית- רוצה להוריש רק לאחד מאחייניה ולא לכולם או בכלל לשכנה וחברה טובה.
 2. כאשר רוצים לתת ליורשים חלקים שונים זה מזה או ממה שקובע החוק.
 3. כאשר רוצים לתת ביטחון לילד חלש יותר מבחינה כספית או שכלית או אחרת.
 4. כאשר יורש עתידי, שקוע בחובות ויש חשש שנושיו ישימו ידם על מה שיירש.
 5. כאשר בני זוג נקלעים לקשיים, ואחד מהם אינו מעוניין בשום פנים ואפן שהאחר ייהנה מעזבונו.
 6. כאשר בשעה טובה מתחילים זוגיות חדשה ולמי מבני הזוג יש כבר רכוש וגם ילדים והוא מעוניין שיורשי אותו רכוש יהיו ילדיו מהסיבוב הקודם.
 7. כאשר רוצים לעקוף את בני הזוג של הילדים.
 8. כאשררוצים שבן הזוג יירש הכל ולא יהיה תלוי בילדים.
 9. כאשר רוצים לקבוע למי יגיע הרכוש במקרה של מות היורש, לפני או אחרי המוריש.
 10. כאשר רוצים למנוע בזבוז העיזבון בפזיזות על ידי הטלת מיגבלות על היורשים.
 11. כאשר רוצים לתכנן ולצמצם למינימום ההכרחי את המיסוי הצפוי במכירת נכסים על ידי היורשים.

מובן שאין הרשימה ממצה את כל המקרים בהם צריך לעשות צוואה , ובכל מקרה כדאי להיוועץ בעורך דין המתמצא בתחום.

רבים וטובים נכנסים ליחסי זוגיות מבלי להינשא

חיים משותפים.
כמובן שאנו מאחלים רק טוב לכל הזוגות באשר הם, אבל מכיוון שפעמים רבות מגיעים בני הזוג למערכת היחסים עם רכוש וזכויות שצברו בחייהם מלפני אותו קשר, ומכיוון עצם הקשר עלול להקנות לבן/בת הזוג זכויות באותו רכוש, נהוג להגן על הרכוש.

הגנת הרכוש נעשית בשני אופנים:
1. צוואה
2. הסכם יחסי ממון.
אזהרה : שימו לב !!!! רק שילוב שני אלו יביא להגנה על הרכוש.

צוואה:
לגבי צורת עריכת צוואה ראה מאמרי "איך עושים צוואה?".

למה צריך צוואה? הרי מדובר בבני זוג לא נשואים.
הסיבה נעוצה בסעיף 10 לחוק הירושה הקובע מי הם היורשים לפי החוק ובראשם:
"יורשים על פי דין הם:
(1) מי שהיה במות המוריש בן-זוגו;"
"בן זוגו", זה גם אותו/או אותה בני אדם נחמדים שהנעימו לאדם/אשה את ימי חייו/ה עד מותו/ה.
כלומר אם אין צוואה מי שיוכיח שהיה בן זוגו של מי שהלך לעולם שכולו טוב, עשוי להנות גם הוא מקניין שכולו טוב בעולמנו הזה.
הדרך למנוע אפשרות זו היא פשוטה מאוד וקלה מאוד – עריכת צוואה.

בד בבד עם עריכת הצוואה מתבקשת עריכת הסכם יחסי ממון.
ההסכם קובע את הקשר או חוסר הקשר בין בני הזוג לבין רכוש בן או בת זוגם.
בענין זה אפשריים שלושה סוגי הסכמים:
1. הפרדה רכושית
2. הפרדה לגבי חלק מהרכוש
3. שיתוף מלא.
נסיוני (כ-30 שנות עריכת דין, בעת כתיבת הפוסט) מלמד כי הנפוץ ביותר הוא הסכם מהסוג הראשון.
בני אדם רוצים להגן על הרכוש שהביאו עימם ליחסי הזוגיות ולכן מפרידים בין הזוגיות ובין הרכוש והזכויות שנצבר לפניה.

הסכם יחסי ממון מסדיר שלל נושאים ובהם:

 • דין הרכושים הקודמים
 • דין מגורים משותפים
 • הסדרת היפרדות גם מבחינת החשבונות המשותפים
 • דרך ההתנהלות הפיננסית כולל חשבון משותף או חשבונות נפרדים.
 • קביעת דרך עזיבת בן הזוג את דירת המגורים.

הסכם יחסי הממון צריך לקבל אישור בית המשפט לענייני משפחה הנותן לו תוקף מחייב של פסק דין.

למרות שהעניין מצריך הופעה לפני שופט/ת אין מדובר בהליך מאיים או מפחיד או לא נעים. השופט/ת מקריא את סעיפי ההסכם ולפעמים מבקש לברר דבר או שניים עם בני הזוג ואז נותן להסכם תוקף של פסק דין.

לסיכום:
לנכנסים לזוגיות חדשה חובה לעשות שני דברים:
צוואה שהיא אקט אישי ואינו מצריך מעורבות ו/או אפילו ידיעה של בן הזוג.
והסכם יחסי ממון שהוא כבר יותר מורכב ומחייב שיתוף פעולה של בן או בת הזוג. הסכמים אלו כל כך נפוצים היום כך שלא צפויה בעיה. הפניה כרוכה לפעמים באי נעימות כלשהי, אבל אי הנעימות הזו היא כלום לעומת אי הנעימות העלולה להיגרם מאובדן רכוש שנצבר בעמל רב שנים רבות.

ואחרי ששני אלו הוסדרו, לכו לבלות ולהנות ולפרגן ולעודד ולהנות מחייכם המשותפים, כאשר אינכם צריכים להיות מוטרדים ביחס לרכוש.

כנגד 4 צורות צוואה דיבר החוק הישראלי:

 1. בכתב יד
 2. בפני עדים
 3. בפני רשות
 4. בעל פה

כל נסיון להוריש בדרך אחרת לא יתקבל, לא צילומי וידאו, לא הדפסה במכונה בבית ולא מכתב לאהובה, אלא רק 4 הצורות שלמעלה.

צוואה בכתב יד

זו צוואה שכל אחד מכם יכול לעשות על ידי כתיבתה בכתב ידו בצירוף תאריך וחתימתו. זו צוואה ללא עדים ואפשר לשבת בבית ולכתוב אותה.

יתרונות:

 • פשטות, בלי צורך בתיאומים ולא צורך בעדים. יושבים עם כוס קפה ונעלי בית, כותבים ויש צוואה.
 • מהירה, תקפה מרגע חתימתה.
 • אותנטית – נכתבת בידי המצווה, בשפתו ובלי שום מתווכים.
 • יכולה לשמש כברירת מחדל, עד שמגיעים לעורך דין.
 • אפס עלויות. 

חסרונות:

 • אין מי שיעיד שהצוואה נעשתה בעת שמי שעשה אותה היה צלול בדעתו ואין מי שיעיד שהיא נעשתה ללא כל לחץ.
 • מי יכול להבטיח שצוואה בכתב יד לא נעשתה על ידי מישהו שאקדח היה מוצמד לראשו ?
 • קל מאוד לעלות טענה שצוואה כזו מזויפת !
 • המצווה לא יודע את החוק ועלול לטעות טעות שתפסול את הצוואה או טעות שתפגע ביורשים.
  לדוגמא: לפעמים צוואה שלא נעשתה נכון גורמת ליורשים לשלם מס בשיעורים גבוהים שיכלו להיחסך.
 • המצווה עלול לכתוב צוואה כזו ברגע של רתיחה וכעס גדול שמטיבם עוברים ומשקפים את מחשבתו באותו רגע שאחר כך חולפת והוא לא תמיד זוכר ולא תמיד מספיק לשנות הצוואה.
  ומי יוכיח שהיא לא מזויפת אם אין עדים.

חובה  לזכור: צוואה מודפסת אינה צוואה בכתב יד.

צוואה בעדים

זו צורת הצוואה הפופולרית ביותר בדרך כלל נעשית אצל עורך דין שהוא זה שמנסח את הצוואה אחרי שישב עם המצווה וברר מהם רצונותיו.

ניתן ,אם כי לא מומלץ, לעשות את הצוואה ללא מעורבות עורכי דין, להדפיס ולחתום בפני שני עדים והחתים אותם.

לצוואה זו שני עדים שצריך שיהיו נוכחים בעת החתימה על הצוואה וישמעו את הקראתה באוזניו ואת אישורו לנכונותה, כמו כן יתרשמו כי הוא הוא צלול בדעתו ומבין את המעשה שהוא עושה.

הדרישות מהעדים:

 • שני עדים שגילם מעל גיל 18.
 • עדים זה גם עדות.
 • שאינם נהנים לפי הצוואה ואינם קרובים מדרגה ראשונה של הנהנים מהצוואה.
 • גם מי שאינם שומרי שבת.

יתרונות:

 • קשה יותר לתקוף אותה, יש שני עדים שיעידו על כך שזהו רצונו של המצווה.
 • אם נערכת אצל עורך דין ניתן להיעזר בידע שלו כדי להקטין סיכוני המיסוי.

חסרונות:

 • הצורך לתאם עם מספר אנשים.
 • עלויות.
 • מורכבות – צוואות כאלו נפסלות גם בגלל פגם בצוואה.

על הנהנים מהצוואה להיזהר ולהתרחק מלהיות נוכחים במעמד החתימה או בתיאום החתימה או בתשלום לעורך הדין עורך הצוואה או בהסעת המצווה למקום החתימה.

 צוואה בפני רשות

רשות זה רשם הירושות או חבר בית דין דתי או עורך דין נוטריון.

ניתן להביא צוואה מוכנה והרשות מקריא למצווה את הצוואה ולאחר אישורו את נכונותה ועשייתה ללא לחץ וכפיה מאמת החתימות. ואפשר גם לומר לו בע"פ תוכן הצוואה והוא דואג להדפסתה.

יתרונות:

 • אין צורך בעדים.
 • ככל וזה לא אצל נוטריון, הרשות היא נייטרלית ולכן קשה יותר לטעון נגד. 

חסרונות:

 • למעט הנוטריון התיאום קשיח.
 • הרשות מסבירה אך אינה מייעצת, לא מתאים למי שצריך ייעוץ.

צוואה בעל פה

זו צוואה הנעשית על ידי אדם נוטה למות או החושב שהוא נוטה למות. דוגמא לא עלינו –  פיגוע.

צוואה כזו צריך שתהיה בפני שני אנשים המבינים את שפתו, על העדים לרשום את הצוואה בזכרון דברים ולהפקידה אצל רשם הירושות.

לגבי צוואה בעל פה יש שבע דרישות:

 1. שהמצווה יהיה במצב של לפני מוות או כשהוא משוכנע שהוא עומד למות.
 2. הדברים נאמרו בפני שני עדים.
 3. העדים מבינים את לשונו של המצווה.
 4. דברי המצווה נרשמו בזכרון דברים.
 5. זכרון הדברים נחתם בידי שני עדים.
 6. זכרון הדברים הופקד אצל רשם הירושות.
 7. הרישום של הדברים והפקדת זכרון הדברים נעשו בסמוך למועד אמירתם ועד 30 לאחר מכן.

יתרונות:

 • כשאין ברירה אחרת.
 • כשאין אפשרות לעשות בכתב.
 • פשטות.

חסרונות:

 • לא מובטח שהעדים יזכרו בדיוק מה שנאמר.
 • סכנה לזיופים.
 • ניתן לפסול העדים.
 • אולי ישכחו לרשום זכרון דברים.
 • העדים אולי לא יעמדו בדרישת ה30 יום.

לסיכום, צוואות ומה יהיה אחרי מות הטרידו כבר בימי קדם את בני האדם ואפילו את החכם באדם:

קהלת ב' יח-יט : " ושנאתי אני את כל עמלי שאני עמל תחת השמש שאניחנו לאדם שיהיה אחריי, ומי יודע החכם יהיה או סכל וישלט בכל עמלי שעמלתי ושחכמתי תחת השמש".

מאחל לכם אריכות ימים ובחירה טובה ונכונה הן בדרך עריכת הצוואה והן ביחס לתוכן הצוואה.

מובן שהאמור כאן אינו תחליף לייעוץ משפטי, התלוי בנסיבות כל מקרה ומקרה. האמור כאן נכון למועד הכתיבה וייתכן ויחולו שינויים. בכל מקרה, בעניין מסויים  מומלץ להתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום.

  שם *

  דואר אלקטרוני

  טלפון

  ההודעה