דיני משפחה

ראשית נבהיר מהו אפוטרופוס ?
מקור המילה במילה היוונית אפיטרופוס שפירושו היה ממונה. המובן השגור הוא אחראי על…, אפוטרופוס הוא אדם המתמנה לטפל בענייניו של אדם שאינו מסוגל לעשות זאת בעצמו.

מה החוק הרלוונטי?
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות הוא החוק בו מוסדר נושא חשוב ורגיש זה.

למי ממנים אפוטרופסים בישראל ?

 • לקטינים שהוריהם אינם בחיים או להורים שאינם מתפקדים כראוי – כגון מכורים לסמים,נ פגעי תאונות או מחלות.
 • עד גיל 18 ההורים הם האפוטרופסים ("אפוטרופסים טבעיים") ואינם צרכים מינוי מבית משפט, הטבע מינה אותם.
 • מי שהוכרז על ידי בית משפט פסול דין (אינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מסיבה נפשית או ליקוי שכלי). בכלל אלו נמצאת הדמנציה, כלומר ירידה בתפקודו של אדם מבחינת התמצאות בזמן ובמרחב ,אובדן זכרון משמעותי, ו/או שינויים באישיות.
  כמו כן אנשים שעברו אירוע מוחי או כאלו הסובלים ממחלת סרטן בראש או כאלו שנפגעו פגיעת ראש קשה מנפילה או תאונה ,כאשר אירועים אלו פוגעים ביכולותיהם לתפקד.
 • אדם שבאופן זמני או קבוע אינו מסוגל לדאוג לענייניו.
 • אדם שלא ניתן לזהותו – אלמוני המתגלה מוטל ברחוב ואין לו דורש, אדם שאינו מתקשר מסיבה כלשהי.
 • עובר. מדובר בעובר משלב מסויים בהריון, רגע קריטי בו ממנו והלאה הוא נחשב בעל זכויות, הגם שטרם נולד.

מי יכול לבקש מינוי אפוטרופוס?

 • האדם עצמו, יכול להיות המבקש בבקשה למינוי אפוטרופוס. כמובן הדברים אמורים כאשר האדם יכול להביע את דעתו והוא צלול ומבין את משמעות בקשתו.
 • בני המשפחה הקרובים הנוכחים במצב המצריך מינוי כאמור.
 • עובדים סוציאליים הנתקלים במסגרת תפקידם באדם במצב המצריך מינוי אפוטרופוס.

מי מתמנה כאפוטרופוס?

 • בדרך כלל אלו בני משפחה קרובים, אבל לא תמיד. בית המשפט יכול לא למנות קרובי משפחה מטעמים שונים ולהעדיף מינוי אדם אחר.
 • ישנן גם חברות שעיסוקן הוא ניהול אפוטרופסויות.
 • גם עורכי דין מהאפוטרופוס הכללי מתמנים לפעמים כאפוטרופסים של החסויים.
 • לפעמים כאשר בני משפחה מתקוטטים ביניהם מחליט בית המשפט שהטוב ביותר הוא מינוי אדם אחר נייטרלי.

איך מבקשים מינוי אפוטרופוס?
ראשית נבחין בין שני סוגי בקשות:

 • בקשה למינוי קבוע – זו דרך המלך אורכת זמן כי שלטונות הרווחה מתבקשים להגיש תסקיר והתהליך אורך מספר חודשים.
 • בקשה למינוי זמני – בקשה המוגשת במקרה שנדרש מינוי מהיר, בגלל שהצורך באפוטרופוס נוצר באופן בלתי צפוי, הליך זה אורך עד חודש.

מינוי קבוע
איפה מגישים ?
בבית המשפט לענייני משפחה באזור בו מתגורר האדם לגביו מוגש הבקשה או מקום בו נפתח תיק פיקוח לגביו אצל האפוטרופוס הכללי.

מה מגישים?

 • בקשה ותצהיר חתום בידי המבקש המאמת את תוכן הבקשה.
 • תעודת רופא – על מצב החסוי ועל אי יכולתו לנהל את ענייניו או עניינים מסויימים.
 • כתבי הסכמה של בני משפחה מדרגה ראשונה.
 • אישור על תשלום אגרה.
 • מסמכים נוספים לפי הצורך.

תסקיר
שיקול דעת היועץ המשפטי של משרד הרווחה

מינוי זמני
בעיקרון יש לצרף לבקשה את כל המסמכים שבמינוי קבוע.

ההבדלים מבקשת מינוי קבוע הם:

 • רצוי להגיש פיזית בבית המשפט ולקחת למסירה אישית ליועץ המשפטי של משרד הרווחה הקרוב לבית המשפט המדובר.
 • יש להגיש דו"ח עובדת סוציאלית יחד עם הבקשה.
 • הבקשה צריכה לפרט את הצורך והדחיפות המינוי ויש לצרף אליה מסמכים להוכחה.

אם רוצים גם מינוי זמני וגם מינוי קבוע יש להגיש שתי בקשות נפרדות. האחת תטופל בטווח הקצר והשניה בטווח הארוך.

  שם *

  דואר אלקטרוני

  טלפון

  ההודעה