רבים וטובים נכנסים ליחסי זוגיות מבלי להינשא

חיים משותפים.
כמובן שאנו מאחלים רק טוב לכל הזוגות באשר הם, אבל מכיוון שפעמים רבות מגיעים בני הזוג למערכת היחסים עם רכוש וזכויות שצברו בחייהם מלפני אותו קשר, ומכיוון עצם הקשר עלול להקנות לבן/בת הזוג זכויות באותו רכוש, נהוג להגן על הרכוש.

הגנת הרכוש נעשית בשני אופנים:
1. צוואה
2. הסכם יחסי ממון.
אזהרה : שימו לב !!!! רק שילוב שני אלו יביא להגנה על הרכוש.

צוואה:
לגבי צורת עריכת צוואה ראה מאמרי "איך עושים צוואה?".

למה צריך צוואה? הרי מדובר בבני זוג לא נשואים.
הסיבה נעוצה בסעיף 10 לחוק הירושה הקובע מי הם היורשים לפי החוק ובראשם:
"יורשים על פי דין הם:
(1) מי שהיה במות המוריש בן-זוגו;"
"בן זוגו", זה גם אותו/או אותה בני אדם נחמדים שהנעימו לאדם/אשה את ימי חייו/ה עד מותו/ה.
כלומר אם אין צוואה מי שיוכיח שהיה בן זוגו של מי שהלך לעולם שכולו טוב, עשוי להנות גם הוא מקניין שכולו טוב בעולמנו הזה.
הדרך למנוע אפשרות זו היא פשוטה מאוד וקלה מאוד – עריכת צוואה.

בד בבד עם עריכת הצוואה מתבקשת עריכת הסכם יחסי ממון.
ההסכם קובע את הקשר או חוסר הקשר בין בני הזוג לבין רכוש בן או בת זוגם.
בענין זה אפשריים שלושה סוגי הסכמים:
1. הפרדה רכושית
2. הפרדה לגבי חלק מהרכוש
3. שיתוף מלא.
נסיוני (כ-30 שנות עריכת דין, בעת כתיבת הפוסט) מלמד כי הנפוץ ביותר הוא הסכם מהסוג הראשון.
בני אדם רוצים להגן על הרכוש שהביאו עימם ליחסי הזוגיות ולכן מפרידים בין הזוגיות ובין הרכוש והזכויות שנצבר לפניה.

הסכם יחסי ממון מסדיר שלל נושאים ובהם:

 • דין הרכושים הקודמים
 • דין מגורים משותפים
 • הסדרת היפרדות גם מבחינת החשבונות המשותפים
 • דרך ההתנהלות הפיננסית כולל חשבון משותף או חשבונות נפרדים.
 • קביעת דרך עזיבת בן הזוג את דירת המגורים.

הסכם יחסי הממון צריך לקבל אישור בית המשפט לענייני משפחה הנותן לו תוקף מחייב של פסק דין.

למרות שהעניין מצריך הופעה לפני שופט/ת אין מדובר בהליך מאיים או מפחיד או לא נעים. השופט/ת מקריא את סעיפי ההסכם ולפעמים מבקש לברר דבר או שניים עם בני הזוג ואז נותן להסכם תוקף של פסק דין.

לסיכום:
לנכנסים לזוגיות חדשה חובה לעשות שני דברים:
צוואה שהיא אקט אישי ואינו מצריך מעורבות ו/או אפילו ידיעה של בן הזוג.
והסכם יחסי ממון שהוא כבר יותר מורכב ומחייב שיתוף פעולה של בן או בת הזוג. הסכמים אלו כל כך נפוצים היום כך שלא צפויה בעיה. הפניה כרוכה לפעמים באי נעימות כלשהי, אבל אי הנעימות הזו היא כלום לעומת אי הנעימות העלולה להיגרם מאובדן רכוש שנצבר בעמל רב שנים רבות.

ואחרי ששני אלו הוסדרו, לכו לבלות ולהנות ולפרגן ולעודד ולהנות מחייכם המשותפים, כאשר אינכם צריכים להיות מוטרדים ביחס לרכוש.

  שם *

  דואר אלקטרוני

  טלפון

  ההודעה