עשיית צוואה אינה חובה. אם אין לאדם צוואה עזבונו יחולק לפי החוק.

אז למה לעשות צוואה ?

כאשר לא רוצים שהעיזבון יתחלק לפי החוק.

דוגמאות למקרים כאלו :

 1. כאשר רוצים לא להוריש ליורשים לפי החוק. דוג: אשה ערירית- רוצה להוריש רק לאחד מאחייניה ולא לכולם או בכלל לשכנה וחברה טובה.
 2. כאשר רוצים לתת ליורשים חלקים שונים זה מזה או ממה שקובע החוק.
 3. כאשר רוצים לתת ביטחון לילד חלש יותר מבחינה כספית או שכלית או אחרת.
 4. כאשר יורש עתידי, שקוע בחובות ויש חשש שנושיו ישימו ידם על מה שיירש.
 5. כאשר בני זוג נקלעים לקשיים, ואחד מהם אינו מעוניין בשום פנים ואפן שהאחר ייהנה מעזבונו.
 6. כאשר בשעה טובה מתחילים זוגיות חדשה ולמי מבני הזוג יש כבר רכוש וגם ילדים והוא מעוניין שיורשי אותו רכוש יהיו ילדיו מהסיבוב הקודם.
 7. כאשר רוצים לעקוף את בני הזוג של הילדים.
 8. כאשררוצים שבן הזוג יירש הכל ולא יהיה תלוי בילדים.
 9. כאשר רוצים לקבוע למי יגיע הרכוש במקרה של מות היורש, לפני או אחרי המוריש.
 10. כאשר רוצים למנוע בזבוז העיזבון בפזיזות על ידי הטלת מיגבלות על היורשים.
 11. כאשר רוצים לתכנן ולצמצם למינימום ההכרחי את המיסוי הצפוי במכירת נכסים על ידי היורשים.

מובן שאין הרשימה ממצה את כל המקרים בהם צריך לעשות צוואה , ובכל מקרה כדאי להיוועץ בעורך דין המתמצא בתחום.

  שם *

  דואר אלקטרוני

  טלפון

  ההודעה